MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 110230

  GÜNCEL YAZILAR


Serbest Bölgelerde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilir (Mi)? (25.07.2024)

Değerli EKONOMİ okurları bildiğiniz üzere Meclis Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda yeni bir vergi düzenlemesi hazırlanarak...
ayrıntılar için tıklayın

Uzlaşmadaki Sonuçları Düşünülmemiş Değişiklikler (25.07.2024)

Vergi ihtilaflarının barışçıl yolla çözüm yolları arasında değerlendirilen ve pek çok ihtilafı baştan önleyerek yargının...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Bölge Kazanç İstisnalarına Sınırlama (25.07.2024)

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6’ncı maddesinde tanımlandığı üzere; Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin...
ayrıntılar için tıklayın

En Düşük Emekli Aylığında Yapılan Artışın Maliyeti İşverenlere Yüklendi (24.07.2024)

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ve bir önceki altı ayda...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye’nin Gözü İşletmelerin Üzerinde! (23.07.2024)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülmesi beklenen yeni vergi paketinde işletmeleri doğrudan...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Olmak İçin 7200 Gün Prim Şart Değil! (23.07.2024)

Bir işverene bağlı olarak hizmet akdiyle uzun süre çalışarak yaşlılık aylığı için gerekli 7200 gün prim ödeme sayısına...
ayrıntılar için tıklayın

Toplu İşçi Çıkarmanın Cezası Var (23.07.2024)

İş Kanunu'nun 29'uncu maddesi ile işveren ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri...
ayrıntılar için tıklayın

Tekno Girişim Şirketlerine Ayrıcalıklı Mı, Yoksa Sıkıntımı Mı? (23.07.2024)

Şirket çalışanlarına pay senedi verilerek onların şirkete ortak edilmesi düşüncesi 1950’li yıllarda ABD’de, yeni kurulan...
ayrıntılar için tıklayın

2024 Yılında VUK Kapsamında Uygulanacak Cezalar (22.07.2024)

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın

Bu Meclis, Vergi Affı Çıkarmak Zorunda Kalabilir (22.07.2024)

1.Vergi Torbası’nın bu hafta görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Bu tasarıda yer alan konularla ilgili son önerilerimi...
ayrıntılar için tıklayın

İşletmelerde Hasılat Sayımı Başlıyor! (22.07.2024)

Kanunlaşma sürecinde olan Torba kanun teklifinin birçok maddesi vergiyle alakalı. En önde gelen düzenlemeler yerel...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay'dan Şirketleri Şok Eden FGK Kararı! (22.07.2024)

Son dönemde kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilen ve sonucu merakla beklenen 4 önemli dava vardı: Ek MTV, Ek Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Abdullah Tolu: Nereden Buldun Yasasına Benzer Teklif Son Anda Paketten Çıkarıldı (19.07.2024)

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Meclis’e sunulan vergi torba yasa teklifinden bir çok önemli maddenin çıkarıldığına dikkat...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Prim Borçlarının 6183 Sayılı Kanun’a Göre Tecil ve Taksitlendirilmesi (19.07.2024)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının ödenmesi, işverenler ve primlerini kendileri ödeyen sigortalılar için önemli...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatilde İş Kanunu Uygulamaları (19.07.2024)

Mali meslek mensupları (serbest muhasebeciler, mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu...
ayrıntılar için tıklayın

EYT'li İçin Prim Desteği Bitiyor: İşverene Ek Maliyet Çıkacak (18.07.2024)

Vergi düzenlemeleriyle ilgili yeni teklifte çalışma hayatına ilişkin iki önemli madde var. Kısa vadeli sigorta kolları...
ayrıntılar için tıklayın

Meclise Sunulan Tasarıda Neler Değiştirildi? (18.07.2024)

Torba tasarıya göre, Kurumlar Vergisi hesabı yapılacak, daha sonra indirim ve istisnalar öncesi matraha yüzde...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatilde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri de Ertelenemez Mi? (18.07.2024)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 2024 yılında 2 Temmuz ila 20 Temmuz arasında SGK’ya...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Vergi Kanunu Teklifindeki Sürpriz: “Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi” (18.07.2024)

Yakın zamanda basına yansıyan ve yeni vergi düzenlemelerine yönelik Yasa Teklifi 16 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük...
ayrıntılar için tıklayın

10 Liralık Alış Verişe 5 Bin Lira Ceza Geliyor (18.07.2024)

Vergi paketi nihayet Meclise sunuldu. Nihayet diyorum, çünkü mali kamuoyu yaklaşık üç aydır Vergi Paketi dedikodularıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimiyle İlgili Bir Özelge, İki Yargı Kararı (16.07.2024)

2024 hesap dönemi kurumlar vergisi beyan süresi ikibuçuk ay önce sona erdi. Beyan dönemi bitti ama beyannamelerin...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Teftişleri Hızlandı! (16.07.2024)

SGK, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında işyerlerine yönelik teftişlerini artırdı. Yasal yükümlülüklere uymayan işverenler...
ayrıntılar için tıklayın

Almanya’da İşletme Vergisi Reformu Yolda (16.07.2024)

Ekonomik gücü tartışma­sız olan Federal Alman­ya’nın bu gücündeki en önem­li paylardan biri, kuşkusuz iş­letmelerine...
ayrıntılar için tıklayın

Düzeltme Taleplerinin Reddinde Yargıya Başvuru (16.07.2024)

Hemen her hukuk dalı, kendi açısından “hata” kavramına yer vermiştir. Hata hâli ve kavramı Vergi Usul Kanunumuzda (VUK) da...
ayrıntılar için tıklayın

EYT Sonrası Gelinen Nokta (12.07.2024)

EYT yasasının ardından 38 yaşındaki kadınlar ile 43 yaşındaki erkekler de dahil olmak üzere sayısı iki milyonu aşan...
ayrıntılar için tıklayın

Yurtdışı Borçlanmasından Vazgeçme ve Borçlanma Tutarının İadesi (12.07.2024)

3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sözleşmesi Feshedilmeden Önce Arabuluculuk Anlaşması (12.07.2024)

İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı Mı? (12.07.2024)

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında artmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Düzeltmesi Dönemlerinde Ticaret Kanunu Uyarınca Esas Alınacak Mali Tablolar (11.07.2024)

Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş...
ayrıntılar için tıklayın

Şekli Eksiklik Esası Ne Ölçüde Etkiler? (10.07.2024)

Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler...
ayrıntılar için tıklayın

Paketteki Ek Kurumlar ve Ek Gelir Vergisine Anayasa Mahkemesi Ne Der? (09.07.2024)

Ek vergi yükü için sihirli gerekçe: bütçe açığı Türkiye’nin geçmişinde “net aktif vergisi (NAV)” denilen bir vergi...
ayrıntılar için tıklayın

9. Yargı Paketi’ne Göre Vergi Yargılama Usulü (09.07.2024)

9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin (09.07.2024)

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde kadın çalışanlara sağlanan haklar koruma altına alınmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı ! (08.07.2024)

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 Sayılı Gelir Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

İlk Torbanın Son Hali (08.07.2024)

-Tahakkuk eden kurumlar vergi­si, indirim ve istisnalar (iştirak kazan­cı, gemicilik kazanç istisnası, emisyon primi...
ayrıntılar için tıklayın

MESEM Ustalık Belgeli Sigortalılara Yönelik 12 Aylık Prim Desteği (05.07.2024)

Genç ve kadın çalışanların yanı sıra nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasına yönelik çıkartılan ve uygulamada 06111...
ayrıntılar için tıklayın

''Kıdem Tazminatına Esas Yazı'' (05.07.2024)

Yaş dışında diğer şartların sağlanması halinde iş sözleşmesinin feshedilebilmesi hususu 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Cezaları ve Etkin Uygulama Gereği (04.07.2024)

Devletlerin en önemli varlık sebebi kendisini meydana getiren kişilerin belirli ortak değerler temelinde homojen, uyumlu...
ayrıntılar için tıklayın

Adli Tatil ve Vergi Yargısı (04.07.2024)

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6494 sayılı Kanun’la değişik 61. maddesi ile 20 Temmuz ilâ 31 Ağustos...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatilde Sosyal Güvenlik Uygulamaları (03.07.2024)

Bilindiği üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile her yıl 1-20 Temmuz arası mali tatil...
ayrıntılar için tıklayın

AİRBNB Yasası Kapsamında Kiralama Gelirlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (03.07.2024)

Kamuoyunda Airbnb Yasası olarak da ifade edilen kısa dönem konut kiralamalarının düzenlenmesi için hazırlanan 7464 Sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

2024 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları (03.07.2024)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca 02.07.2024 -20.07.2024 dönemi mali...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Vergiden Dönüş Yok: İşte Hazırlanan Vergi Taslağının Son Hali! (02.07.2024)

EKONOMİ yazarı Abdullah Tolu, iş dünyasının görüşüne sunulan Torba Yasa teklifinin ayrıntılarına ulaştı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (02.07.2024)

Vergi reformu kapsamında yeni bir vergi paketi taslağı hazırlanıyor. Bakanlık tarafından önerilen söz konusu taslak...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenlerin İş Güvenliği Yükümlülükleri (02.07.2024)

Ülkemizin her zaman önemli bir sorunu olan iş kazaları 2012 yılında hayatımıza giren 6331 sayılı Kanunla azalmaya başlamış...
ayrıntılar için tıklayın

Kısmi Süreli Çalışmada Alacak ve Tazminat Kriterleri (01.07.2024)

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, günümüzde hızla yaygınlaşan kısmi süreli çalışanların hakları konusunda emsal nitelikte bir...
ayrıntılar için tıklayın

Mükelleflerin Toplam Vergi Yükleri ve Taşıma Kapasiteleri Dikkate Alınmalı (01.07.2024)

Değerli okurlar, olabildi­ğince büyük laflar etme­me, spesifik, teknik sorunlar­dan hareketle naçizane görüş...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Muhasebesinde Vergi Ödeme Zamanı Geldi! (01.07.2024)

Enflasyon düzeltme işlemlerine başlandığında doğru düzeltme işlemlerinin nasıl yapılacağı, yetişip yetişmeyeceğini...
ayrıntılar için tıklayın

Artık Evler de Yenilenemeyecek (01.07.2024)

Önümüzdeki günlerde Meclise sunulması beklenen, kapalı kapılar ardında hazırlanmış olmakla birlikte dışarıya bir şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatilde İş Kazası Bildirimleri (01.07.2024)

Meslek mensupları (SM, SMMM, YMM- Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) ve benzeri işlerde çalışanlar...
ayrıntılar için tıklayın

YMM Abdullah Tolu: Zombi şirketler üzerinden KDV vurgunu bitecek! (28.06.2024)

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Ekonomi Masası’nda torba yasayı değerlendirdi. Vergi mükelleflerinin devletten 1,2 trilyon TL...
ayrıntılar için tıklayın

Çağrı Üzerine Çalışma (28.06.2024)

İş hayatında esnekleşme, son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu kavram, çalışanların...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Cezalarında İndirim İmkânları (27.06.2024)

Toplumsal hayatın düzen içinde sorunsuz yaşanması ve sürdürülebilmesi için devletlerce kurallar oluşturulmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Dünyasında Uzlaş-Ma Talimatıyla Şimşek Çaktı (26.06.2024)

Mesleği 30 yılın üstünde icra eden bu faninin de yılları masanın İdare kısmında sonrası mükellef danışmanlık kısmında...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dakika... 2024 Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmayacak (26.06.2024)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücret ara zammıyla ilgili son..
ayrıntılar için tıklayın

Futbolun Ekonomisi ve 2032 Fırsatı  (26.06.2024)

İNGİLİZ yazar Simon Kuper'in yazdığı kitabın adında olduğu gibi günümüzde 'Futbol asla sadece futbol değildir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Adaleti Zedeleyen Bazı Muafiyet ve İstisnalar (26.06.2024)

Anayasa’nın “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde; - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre...
ayrıntılar için tıklayın

“Enflasyon Düzeltmesi Mi, Asgari Kurumlar Vergisi Mi?” (26.06.2024)

Vergilendirmede hareketli günler devam ederken, vergi gündemimiz uzunca süre meşgul eden ve yakın zamanda 2024/2...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatil (26.06.2024)

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanıyor...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Vergi Paketi (25.06.2024)

Beklendiği gibi, Hükümet yeni bir vergi paketini TBMM’ye getirmeye hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na Gelir İdaresi...
ayrıntılar için tıklayın